გერმანია კენო შედეგები

Վերջին արդյունքները Sunday, January 24, 2021.

Ոչ ոքի 24/2021 (5867)

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 08
 • 15
 • 25
 • 35
 • 37
 • 47
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 55
 • 56
 • 62
 • 63
 • 68

Plus 5

 • 2
 • 3
 • 4
 • 4
 • 2

გერმანია კენო შედეგები Saturday, January 23, 2021.

Ոչ ոքի 23/2021 (5866)

 • 04
 • 17
 • 23
 • 24
 • 28
 • 29
 • 33
 • 34
 • 35
 • 38
 • 40
 • 47
 • 48
 • 49
 • 51
 • 53
 • 54
 • 56
 • 61
 • 65

Plus 5

 • 8
 • 1
 • 3
 • 1
 • 7

გერმანია კენო შედეგები Friday, January 22, 2021.

Ոչ ոքի 22/2021 (5865)

 • 03
 • 05
 • 07
 • 08
 • 13
 • 15
 • 18
 • 22
 • 23
 • 29
 • 31
 • 32
 • 38
 • 41
 • 47
 • 50
 • 55
 • 57
 • 63
 • 69

Plus 5

 • 4
 • 3
 • 8
 • 9
 • 1

გერმანია კენო տեղեկատվություն

Տոմսերը կարելի է ձեռք բերել გერმანია . Սատանա են Friday, Saturday իսկ Sunday.

გერმანია კენო is organized by LOTTO.de. Պաշտոնական կայքը: www.lotto.de

მოგების შანსები გერმანია კენო– ში

Իგერმანია კენო խաղացող ընտրում: mainNumberCount թվերի միջեւ 1 - 70.

ნომრები ითამაშა ნომრები შესაბამისი հավանականություն
10 10 1:2147181
10 9 1:47238
10 8 1:2571
10 7 1:261
10 6 1:44
10 5 1:12
10 0 1:39
10 0 1:21
9 9 1:387197
9 8 1:10325
9 7 1:685
9 6 1:86
9 5 1:18
9 0 1:26
8 8 1:74941
8 7 1:2436
8 6 1:199
8 5 1:31
8 4 1:8
8 0 1:18
7 7 1:15464
7 6 1:619
7 5 1:63
7 4 1:13
6 6 1:3383
6 5 1:169
6 4 1:22
6 3 1:6
5 5 1:781
5 4 1:50
5 3 1:9
4 4 1:189
4 3 1:16
4 2 1:4
3 3 1:48
3 2 1:6
2 2 1:13